Akademicki Związek Sportowy – Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/19 00-031 – administrator portalu ETS AZS jako Administrator Danych Osobowych informuje o celach, sposobach i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. Zgodnie z art. 13 RODO oraz z partykularną zasadą szacunku dla prywatności opisujemy, jakie Państwa dane przetwarzamy, jakie podstawy prawne przetwarzania wykorzystujemy, jak długo przechowujemy Państwa dane oraz czy i komu je udostępniamy.

Sposoby przetwarzania danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe przechowujemy w formie elektronicznej, na serwerze. Dane są przez nas odpowiednio zabezpieczane zgodnie z RODO, rozporządzeniami krajowymi o zachowaniu bezpieczeństwa informacji oraz normami z rodziny ISO 27001.
Podmioty, które do realizacji usług potrzebują przetwarzać administrowane przez nas dane osobowe są na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zobowiązane do wprowadzenia ochrony co najmniej równej tej, którą sami wprowadziliśmy.

Cele i zasady przetwarzania danych osobowych

Jeśli szukają Państwo informacji na naszej stronie:

Zbieramy przede wszystkim Państwa adres IP za pomocą plików cookies w celu lepszego dostosowania strony do Państwa potrzeb oraz w celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (RODO art.6 ust.1 lit.f). Więcej informacji o cookies znajdziecie Państwo tutaj.

Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza na stronie www:

Przetwarzamy Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu odpowiedzi na wiadomość. W szczególnych przypadkach przetwarzamy również Państwa numer telefonu, o ile wybiorą Państwo taką formę kontaktu z nami. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda (RODO art.6 ust.1 lit.a). Dane są usuwane po zakończeniu korespondencji lub zamknięciu sprawy, której dotyczyła korespondencja.

Jeśli są Państwo / Państwa dziecko jest uczestnikiem zajęć:

Aby mogli Państwo zapisać się oraz uczestniczyć w realizowanych przez nas zajęciach, niezbędne jest przetwarzanie Państwa danych w minimalnym zakresie, tj: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, nazwę szkoły, funkcję w szkolę, rocznik grupy.
Dane te przetwarzamy w celu rezerwacji miejsca na zajęciach oraz kontaktu z Państwem. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. e RODO, czyli realizacja zadania w interesie publicznym. Zgodę mogą Państwo w każdym momencie wycofać drogą e-mailową warszawa@azs.pl. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie.
Dane osób uczestniczących w zajęciach przetwarzamy przez rok ze względu na uzasadniony interes administracyjny.

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Posiadają Państwo prawo do:
• żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, jeśli nie życzą sobie Państwo, abyśmy przetwarzali Państwo dane na postawie uzasadnionego interesu,
• w razie uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem prawa – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje
• Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
• Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w naszych zajęciach bąd
• ź nawiązania z nami kontaktu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skorzystanie z tych działań.
• Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.
• Mogą Państwo się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych drogą e-mailową warszawa@azs.pl.

© Europejski Tydzień Sportu 2023 - Akademicki Związek Sportowy Warszawa.