Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO −Administratorem danych osobowych jest AZS Warszawa ul. Szpitalna 5 m 19 00-031 Warszawa. warszawa@azs.pl; 22 828-59-55.

© Europejski Tydzień Sportu 2023 - Akademicki Związek Sportowy Warszawa.